ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ติดต่อเรา

 

Department of Industrial Engineering
Room 323, 3th floor
Faculty of Engineering
Thammasat University Rangsit Campus
Klongluang Pathum-thani 12120 THAILAND 
    (66)+2564-3001~9 Ext.3086, 3238     (66)+2564-3017
   K.Chompoonuch  Pikul : pchompoo@engr.tu.ac.th 
          K.Usama  Pinsurong : pusama@engr.tu.ac.th 
         
 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชั้น 3  ห้อง 323  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
  0-2564-3001~9  ต่อ 3086, 3238       0-2564-3017
 คุณชมพูนุช  พิกุล : pchompoo@engr.tu.ac.th 
        คุณอุษมา  พิณสุรงค์ : pusama@engr.tu.ac.th

 

แผนที่เดินทาง:  ภายในมธ. | ภายนอกมธ.