ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ติดต่อเรา

 

Department of Industrial Engineering
Room 403, 4th floor
Faculty of Engineering
Thammasat University Rangsit Campus
Klongluang Pathum-thani 12120 THAILAND 
    (66)+2564-3001~9 Ext.3038, 3086, 3238     (66)+2564-3017
    K.Pumjai  Prommano: ppumjai@engr.tu.ac.th,
          K.Chompoonuch  Pikul : pchompoo@engr.tu.ac.th 
          K.Usama  Pinsurong : pusama@engr.tu.ac.th 
         
 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชั้น 4  ห้อง 403  คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต 
ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120
  0-2564-3001~9  ต่อ 3038, 3086, 3238       0-2564-3017
  คุณภูมิใจ  พรหมมาโน : ppumjai@engr.tu.ac.th,
        คุณชมพูนุช  พิกุล : pchompoo@engr.tu.ac.th 
        คุณอุษมา  พิณสุรงค์ : pusama@engr.tu.ac.th

 

แผนที่เดินทาง:  ภายในมธ. | ภายนอกมธ.

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้