ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ดนุพันธ์ วิสุวรรณ

danupan
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.424/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3190

Ph.D. (Manufacturing Engineering and Management)University of Nottingham, UK.
M.Eng. (Industrial Engineering) Chulalongkorn University
B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University

Quality Economics, System Dynamics Simulation,Engineering Management

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้