ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์

jirarat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.408/1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3083

Ph.D. (Industrial Engineering) Clemson University, U.S.A.
M.S. (Industrial Engineering) University of Pittsburgh, U.S.A.
B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University

Industrial Management, Quality Engineering and Management, Logistics and Bupply Chain Management