ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นริศ เจริญพร

naris
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.408/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3093

M.Eng. (Industrial Engineering) Chulalongkorn University
B.Eng. (Agricultural Engineering) Kasetsart University

Human factors in Manufacturing System: Ergonomics, Safety Engineering

Website: http://naris.ie.engr.tu.ac.th., http://ergo.engr.tu.ac.th

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้