ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาริชาต ชื่นวัฒนกุล

parichat
ผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษา
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.405 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3078

M.Eng. (Industrial Engineering and Management) Asian Institute of Technology
B.Eng. (Industrial Engineering) Khonkaen University

Industrial Management

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้