ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

pongchanun
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.406/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3081

Ph.D. (Industrial Statistics and Operational Research) University of Newcastle Upon Tyne, UK.
M.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University
B.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University

Industrial Statistics, Operational Research, Production and Operational Management, Response Surface Methodology

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้