ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์ ภาระราช

sawas
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.401/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3077

D.Eng. (Industrial Engineering) Kasetsart University
M.Eng. (Manufacturing System Engineering) Asian Institute of Technology
B.Ind.Tech. (Production Technology) King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok

Manufacturing Processes and Automation

Website: http://sawat.ie.engr.tu.ac.th

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้