ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภมาศ สุชาตานนท์

Supamard
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.402/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-564-3001~9 ต่อ 3076

Specially Appointed Assistant Professor (Nuclear System Safety Engineering) Nagaoka University of Technology, Japan

D.Eng (Materials Science) Nagaoka University of Technology, Japan
M.Eng. (Mechanical Engineering) Nagaoka University of Technology, Japan
B.Eng. (Industrial Engineering) Thammasat University

Strength and Reliability of Materials and Joining, Manufacturing Processes