ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ศาสตราจารย์ ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง

tritos
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.402/1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3088

Post-Doctoral Research Fellow (International Operation Strategies), Department of Management,
School of Business and Economics, MONASH University, Australia, 2006
Ph.D. (Management of Technology), School of Management, Asian Institute of Technology, 2002
วศ.ม (Industrial Engineering), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 1994
วศ.บ. (Production Engineering), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 1992

International Operations Strategy - IOS (i.e. Lean, Supply Chain Management, Business Excellence Model), Management of Technology and Innovation