ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรารัตน์ กังสัมฤทธิ์

wararat
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.423/2 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-5643001 – 9 ต่อ 3084

Ph.D. (Macromolecular Science) Case Western Reserve University, U.S.A.
M.Sc. (Polymer Science) Mahidol University
B.Sc.(Chemistry) Khonkaen University

Polymers, Plastic Technology

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้