ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒินันท์ นุ่นแก้ว

wuttinan
.(JavaScript must be enabled to view this email address)
วศ.422/4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
02-564-3001~9 ต่อ3072

Ph.D. (Engineering) Thammasat University
M.Eng. (Industrial Engineering) Thammasat University
B.Eng. (Industrial Engineering) Thammasat University

Operational research, Engineering statistics, Multi-objectives decision making, Fuzzy mathematical programming, Computer simulation and its applications in production and service systems, Group Technology and cellular manufacturing system.

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้