ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การประกาศผลการศึกษา 1/2560


ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกาศผลการศึกษา ภาคการศึกษาทึี่ 1/2560 ในทุกรายวิชาที่เปิดสอน (รหัสวิชา IExxx) ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2560 เป็นต้นไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วศ.323 ชั้น 3 อาคารอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้