ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับสมัครนักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟรี


ประกาศ - รับเฉพาะนศ วิศวฯ และวิทยาศาสตร์ มธ. เท่านั้น ขอเชิญนศ ปี 2 และปี 3 สมัครเรียนภาษาญี่ปุ่น (ฟรี) จัดโดยมูลนิธิการส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษา ญี่ปุ่น-ไทย เรียนจบได้สอบวัดระดับด้วย เพื่อการนำไปใช้งานจริง
สมัครเข้ารับฟังรายละเอียดได้ที่ https://docs.google.com/a/engr.tu.ac.th/forms/d/e/1FAIpQLScgjVuyWZXjlJbSgqHTRh4wLZorzJTUviaIKMvzyW4CD3ha9w/viewform?c=0&w=1

 

 

ข่าวคณะวิศวฯ

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้