ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดโครงการสอนเสริมเพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น”


เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 จัดโครงการสอนเสริมเพื่อสร้างทักษะให้นักศึกษาเพิ่มเติม เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเรียนรู้อันตรายและสาเหตุที่ก่อเให้เกิดอัคคีภัย ความรู้เกี่ยวกับสารดับไฟ การใช้งาน และการฝึกปฏิบัติระงับอัคคีภัยเบื้องต้น โดยภาคเช้าจัดอบรมทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และภาคบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัยและการดับเพลิงขั้นต้น

 

 

กิจกรรมคณะฯ

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมในขณะนี้