ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น Success case


1.1  ผลงานผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น Success case ในรูปแบบ E-Book 
            https://online.pubhtml5.com/kwzw/umir/     

1.2  วีดีทัศน์ผลงานผู้ประกอบการที่มีผลงานดีเด่น Success case 
              https://youtu.be/arGppqR-bng